Digitalizacja dzieł

W ramach realizowanego projektu udostępniamy cyfrowe wersje (skany w formacie PDF) dzieł ks. Augustyna Jakubisiaka, które nie były dotąd nigdzie dostępne. Pierwotne wersje zdigitalizowanych prac polskiego kapłana znajdują się w prywatnej bibliotece autora projektu.

Pozostałe dzieła ks. Jakubisiaka znajdują się w naszej czytelni.

NB: wszystkie dzieła ks. Augustyna Jakubisiaka znajdują się w domenie publicznej.

Augustin Jakubisiak, Essai sur les limites de l’espace et du temps, Librairie Félix Alcan, Paris 1927, 196 p.

…::: DOWNLOAD PDF :::…

Ks. dr. Augustyn Jakubisiak, O wolność Synów Bożych. Rozważania na tle Ewangelji, Nakładem Towarzystwa Kultury Katolickiej, Łódź 1936, 208 s.

…::: DOWNLOAD PDF :::…

Augustin Jakubisiak, Vers la causalité individuelle, Société Historique et Littéraire Polonaise, Paris 1947, 119 p.

…::: DOWNLOAD PDF :::…