Teksty naukowe

1. Ksiądz Augustyn Jakubisiak – „rdzennie polski myśliciel” (?), „Prace Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie”, „Filozofia”, t. XV, s. 207-225.

[czytaj na stronie wydawcy] [czytaj na academia.edu] [czytaj na ResearchGate]

2. Krzych, B. K. (2020). Wolność i przyczynowość. Wprowadzenie do koncepcji autodeterminizmu ks. Augustyna Jakubisiaka. Warszawa: Liberi Libri.

[czytaj na stronie wydawcy] [czytaj na academia.edu] [czytaj na ResearchGate]

3. Dispute Over Logistic Between Jan Łukasiewicz and Augustyn Jakubisiak. Why Was it Important?, „Studia Humana” 2019, nr 2, s. 16-24.

[czytaj na stronie czasopisma] [czytaj na academia.edu] [czytaj na ResearchGate]

4. Ksiądz Augustyn Jakubisiak jako mówca i piewca uniwersalnych wartości. Krótka lektura dzieła „O wolność Synów Bożych”, „Piąte Piętro” 2019, nr 4, s. 28-33.

[czytaj na stronie czasopisma] [czytaj na academia.edu] [czytaj na ResearchGate]

5. Ksiądz Augustyn Jakubisiak – postać niezwykła. Tłumaczenie wspomnień José-Marie Boucheta wraz z komentarzem, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2018, nr 4(9), s. 101-117.

[czytaj na stronie czasopisma] [czytaj na academia.edu] [czytaj na ResearchGate]

6. Opracowanie hasła „Augustyn Jakubisiak” dla polskiej wersji portalu Wikipedia – Wolna encyklopedia.

[czytaj] [edytuj] [edytuj kod źródłowy]

7. Ksiądz Augustyn Jakubisiak – słowo o zapomnianym polskim myślicielu i badaniach nad jego spuścizną, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2018, t. XV, nr 1, s. 113-125 (tekst opublikowany w trakcie rozpatrywania wniosku grantowego).

[czytaj na stronie czasopisma] [czytaj na academia.edu] [czytaj na ResearchGate]