Archiwalia

Publikowane tutaj są niektóre, pomocne w dalszych badaniach zgodnych z celami projektu, materiały z Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu, gdzie znajduje się spuścizna po ks. Augustynie Jakubisiaku.

UWAGA! Materiały można wykorzystywać wyłącznie prywatnie. Ich umieszczenie związane jest z aktualną sytuacją na świecie, która m.in. sprawa, że Biblioteka Polska w Paryżu jest często zamknięta lub niedostępna dla badaczy.

  1. Inwentarz Rękopisów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu (wyjątek, s. 251-266: akcesje nr 3413-3484 dotyczące spuścizny ks. Augustyna Jakubisiaka [pobierz plik PDF]
  2. Zeszyt z notatkami do fizyki ks. Augustyna Jakubisiaka (Archiwum BPP, akcesja 3482) [pobierz plik PDF]
  3. Wiersz Zygmunta Jakimiaka dedykowany ks. Augustynowi Jakubisiakowi (Archiwum BPP, akcesja 3420) [pobierz plik PDF]
  4. Notatki ks. Augustyna Jakubisiaka do wykładu pt. „Ideał filozofa w życiu” (Archiwum BPP, akcesja 3454) [pobierz plik PDF]
  5. Obrazek pamiątkowy dla żałobników na pogrzeb ks. Augustyna Jakubisiaka (Archiwum BPP, akcesja 3439, teczka 2) [pobierz plik PDF]
  6. Ostatni rękopis ks. Augustyna Jakubisiaka, napisany dzień przed jego śmiercią (Archiwum BPP, akcesja 3465) [pobierz plik PDF]