Ostatni rękopis ks. Augustyna Jakubisiaka. Napisany dzień przed śmiercią

W dziale „Archiwalia” został umieszczony kolejny dokument: jest to ostatni rękopis ks. Augustyna Jakubisiaka, który został napisany dzień przed jego śmiercią. Jest to francuskie tłumaczenie zawartości (spisu treści) drugiej części ostatniej książki ks. Jakubisiaka, jego etyki, zatytułowanej Nowe Przymierze. Książka ta jest w całości dostępna w naszej czytelni.

Rękopis jest datowany na 22 listopada 1945 roku. Ksiądz Jakubisiak zmarł nagle w dniu 23 listopada 1945 roku w Paryżu.

Dokument znajduje się w Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu w akcesji 3465.