Obrazek pamiątkowy dla żałobników na pogrzeb ks. Augustyna Jakubisiaka

W dziale „Archiwalia” został umieszczony kolejny dokument: obrazek pamiątkowy dla żałobników na pogrzeb ks. Augustyna Jakubisiaka.

W Polsce tradycja takich obrazków, na wzór pamiątkowych obrazków z okazji prymicji lub kolejnej jubileuszowej rocznicy święceń kapłańskich, jest mniej znana. We Francji była powszechna i jest nadal zachowywana, choć w mniejszym zakresie i najczęściej we wspólnotach tzw. tradycyjnych.

Obrazki te znajdują się w dużej ilości w kilku akcesjach w archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu (spuścizna ks. Augustyna Jakubisiaka).