„Ideał filozofa w życiu”. Notatki do wykładu ks. Augustyna Jakubisiaka

W dziale „Archiwalia” został umieszczony kolejny dokument: odręczne notatki ks. Augustyna Jakubisiaka do wykładu lub prelekcji pt. „Ideał filozofa w życiu”.

Wykład ten został najprawdopodobniej wygłoszony na jednym z zebrań w Bibliotece Polskiej w Paryżu (być może nieoficjalnym). Nie odnaleziono do tej pory dalszych szczegółów.