Wiersz Zygmunta Jakimiaka dedykowany ks. Augustynowi Jakubisiakowi

Zygmunt Jakimiak w swoim tłumaczeniu na język polski książki ks. Augustyna Jakubisiaka Essai sur les limites de l’espace et du temps zamieścił wiersz dedykowany autorowi, który umieszczamy w dziale „Archiwalia”.

Tłumaczenie nigdy się nie ukazało. Jego edycja nie jest możliwa jeszcze przez najbliższych kilka lat ze względu na autorskie prawa majątkowe. Wiersz został zaś pierwotnie opublikowany w jednym z artykułów naukowych kierownika projektu. Wszelkie informacje znajdują się w odpowiednim pliku w dziale „Archiwalia”.