Zeszyt do fizyki ks. Jakubisiaka

W dziale „Archiwalia” pojawił się zeszyt z notatkami do fizyki ks. Augustyna Jakubisiaka, który znajduje się w Archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu (akcesja 3482).

Ks. Jakubisiak, podejmując studia filozoficzne w Instytucie Katolickim w 1910, dokształcał się też z nauk przyrodniczych na paryskich uniwersytetach. Uczęszczał również na tzw. wolne wykłady.

Prezentowany notatnik nie jest datowany. Notatki nie pozwalają też stwierdzić, gdzie i kiedy były zapisywane. Niemniej dokument jest istotny dla zrozumienia użycia fizyki i jej interpretacji w filozofii ks. Jakubisiaka.