Spuścizna ks. Augustyna Jakubisiaka w Archwium Biblioteki Polskiej w Paryżu

Na stronie, nie bez związku z aktualną sytuacją na świecie, powstał nowy dział, w którym zostaną umieszczone niektóre, najważniejsze dla dalszych badań nad osobą i myślą ks. Augustyna Jakubisiaka, materiały i dokumenty znajdujące się w archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu.

W sekcji pojawił się pierwszy dokument: kilkunastostronicowy wyjątek z Inwentarza Rękopisów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu, w którym są opisane akcesje (nr 3413-3484 dotyczące spuścizny ks. Augustyna Jakubisiaka).