Ksiądz Jakubisiak i Paul Cazin

W numerze 84. miesięcznika „Pologne Littéraire” (Warszawa, 15 września 1933) ukazał się tekst Paula Cazina pt. Le galant polonais. Nouvelle inédite, do którego jako ilustracja zostało dołączone zdjęcie autora wraz z ks. Augustynem Jakubisiakiem w biurze cenzury obozu więźniów (gdzie ks. Jakubisiak pełnił funkcję duszpasterza).

Archiwum Paula Cazina znajduje się w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (zob. Danuta Knysz-Tomaszewska, Spis zawartości archiwum Paula Cazina, Warszawa 2000).