Roman Ingarden o ks. Augustynie Jakubisiaku w liście do Kazimierza Twardowskiego

Elektronicznym Archiwum Romana Ingardena znajduje się list polskiego filozofa z 14 stycznia 1928 roku skierowany do Kazimierza Twardowskiego, w którym znajduje się wzmianka o ks. Augustynie Jakubisiaku:

Poznałem tu ks. Augustyna Jakubisiaka, który wydał teraz książkę u Alcanta p.t. „Essai sur les limitres de l’espace et du temps”. Zacząłem trochę czytać, ale narazie nie mam sądu. Wrażenie z rozmów osobistych raczej ujemne, ale książka pisana znacznie lepiej t.zn. jaśniej.

Niestety, w archiwum nie znajdują się inne dokumenty, w których znajdowałaby się wzmianka o Jakubisiaku, zwłaszcza o późniejszej jego działalności intelektualnej (książka, o której wspomina Ingarden, została nieco później wyróżniona przez Francuską Akademię Nauk Moralnych i Politycznych).